เที่่ยวฮ่องกง

คุณยายเริ่มมาเที่ยวที่ฮ่องกง เมื่อ ๗๐ ปีมาแล้ว และกลับมาเที่ยวอีกหลายครั้ง

 

เที่ยวฮ่องกง (Medium).jpg